FAQ

 1. Hoe bereik ik het leslokaal ?
  Hiervoor verwijzen wij u naar de praktische info waar u de routebeschrijvingen naar de verschillende locaties terugvindt. De routebeschrijving wordt steeds per post samen met de bevestiging van de opleiding opgestuurd naar de contactpersoon van het bedrijf die de inschrijving deed.

 2. Wanneer start de opleiding ?
  Voor de opleidingen in ons open aanbod georganiseerd hanteren wij een vaste uurregeling. Tevens wordt er steeds een schriftelijke uitnodiging verstuurd per post naar de contactpersoon van het bedrijf waarin de uurregeling vermeld staat.  Terug verwijzen wij u graag naar de praktische info waar u de uurregelingen kan terugvinden.

 3. Kunnen wij een opleiding uit het open kalenderaanbod intern organiseren ?
  Het intern organiseren van een opleiding uit ons open kalenderaanbod kan.  Bij het intern organiseren gelden wel de voorwaarden van een bedrijfsinterne opengestelde opleiding.

 4. Wie kan er deelnemen aan de Vormetal-opleidingen ?
  Hiervoor verwijzen wij u naar de omschrijving van de doelgroep van Vormetal.

 5. Krijg ik een getuigschrift voor een opleiding die ik volgde ?
  Ja. De deelnemers ontvangen een getuigschrift van de gevolgde opleiding(en) met vermelding van het aantal aanwezigheidsuren op de opleiding. Deze attesten worden verstuurd naar de contactpersoon van het bedrijf na afloop van een opleidingssemester.

 6. Krijgen wij attesten betaald educatief verlof voor een gevolgde opleiding ?
  Aan het einde van het schooljaar bezorgt Vormetal O&W-Vlaanderen u de attesten in zoverre de cursist effectief 32 uur opleiding volgde of deels gewettigd afwezig was. Deze attesten dient u op te sturen naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Op deze manier wordt de afwezigheid van de werknemer in het bedrijf gecompenseerd.

 7. Wat kost het volgen van een opleiding via Vormetal ?
  Voor een doelgroepbediende betaalt het bedrijf 35 euro per dag per deelnemer (15 euro indien de opleiding slechts een halve dag duurt). Dit is een bijdrage in de kosten van het lokaal, de maaltijd en het cursusmateriaal. De opleiding zelf is gratis.
  Werklozen die aan onze doelgroepdefinitie voldoen, kunnen volledig gratis de opleidingen van Vormetal O&W-Vlaanderen volgen.

Antwoord niet gevonden ?

U vond het antwoord op uw vraag niet, stel dan je vraag via het contactformulier.