Bedrijfsinterne opleidingen

Attestering opleidingsplan ingediend ? Zie rubriek "Subsidies"

Omschrijving

Het bedrijf krijgt financiële steun bij het organiseren van een opleiding voor zijn bedienden (PC 209).

Doelgroep

Ondernemingen die ressorteren onder Paritair Comité 209 en die een opleiding organiseren voor hun bedienden.  Afhankelijk van het feit of het om risicogroepbedienden of Inom-Bedienden gaat, zal het bedrijf steun krijgen uit het fonds Inom-Bedienden en/of het fonds Risicogroepen.

Voorwaarden

 1. De onderneming ressorteert onder Paritair Comité 209 en is gelegen in de provincie Oost- of West-Vlaanderen.
 2. De aanvraag moet ten laatste drie weken vóór aanvang van de opleiding bij Vormetal O&W-Vlaanderen toekomen.
 3. Het moet gaan om een opleiding:
  • die openstelbaar is (niet bedrijfsspecifiek) en die ook daadwerkelijk wordt opengesteld voor minimaal twee externe deelnemers;
  • die specifiek gericht is op bedienden;
  • met een totale minimumduur van 8 uur (1 dag) en minimaal halve-dag sessies;
  • georganiseerd tijdens de normale arbeidstijd;

Bedrijven die moeten voldoen aan de verplichting tot attestering van het opleidingsplan moeten deze attestering kunnen voorleggen.

Grootte van de ondersteuning

De tussenkomst in de lesgeverskost bedraagt € 80 per uur.

De tussenkomst wordt beperkt tot het factuurbedrag van de lesgever (excl. btw).

Als de groep niet enkel uit bedienden is samengesteld, wordt de tussenkomst aangepast volgens het aantal bedienden in de groep (bijv. 8 bedienden op een groep van 10: 8/10 van de berekende tussenkomst wordt uitbetaald).

Indien u een bedrijfsinterne training organiseert en u beschikt niet over een pc-lokaal, dan kunt u gratis gebruikmaken van het computerleslokaal van Vormetal O&W-Vlaanderen.  Gelieve evenwel eerst contact op te nemen om na te gaan of het lokaal vrij is op de gewenste data.

Stappenplan

 1. Het bedrijf gaat na of er aan de voorwaarden wordt voldaan, vult het aanvraagformulier "Bedrijfsinterne opleiding" in met vermelding of het om een doelgroep Inom-Bedienden of Risicogroepbedienden gaat en stuurt dit naar:

  Vormetal O&W-Vlaanderen
  AA-Tower
  Technologiepark 122
  9052 Gent / Zwijnaarde

  of per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Het formulier moet minstens 3 weken vóór aanvang van de opleiding bij Vormetal O&W-Vlaanderen toekomen.

  Erkenningsaanvraag Betaald Educatief Verlof

  Opleidingen van 32 uur of meer kunnen voorgelegd worden voor erkenning in het kader van Betaald Educatief Verlof. Momenteel wordt de regelgeving met betrekking tot Betaald Educatief Verlof omgevormd naar een nieuwe reglementering: Vlaams Opleidingsverlof. Enkel opleidingen opgenomen in de opleidingsdatabank voor Vlaamse opleidingsincentives zullen vanaf 1 september nog recht geven op Vlaams Opleidingsverlof, de criteria voor erkenning van een opleiding worden tevens gewijzigd.

  Opleidingen die nog voor 1 september 2019 van start gaan kunnen nog ingediend worden voor een erkenningsaanvraag voor Betaald Educatief Verlof tot uiterlijk 22 maart 2019. Na die datum kunnen er geen aanvragen voor Betaald Educatief Verlof meer ingediend worden.


 2. Het Programmacomité onderzoekt het dossier en beslist binnen de vijf werkdagen of het in aanmerking komt voor ondersteuning.
 3. Het bedrijf wordt op de hoogte gebracht van die beslissing en ontvangt praktische informatie over de verder te nemen stappen.
 4. Vormetal O&W-Vlaanderen publiceert de opleiding via haar website en kondigt de opleiding via mail aan bij de bedrijven PC 209 uit de sector. De externe inschrijvingen verlopen via Vormetal O&W-Vlaanderen en het bedrijf wordt op de hoogte gebracht van eventuele externe inschrijvingen.
 5. Binnen 1 maand na afloop van de opleiding dient het bedrijf een dossier in met:
  • de excel-lijst (volledig ingevuld) met de gegevens van de deelnemers;
  • een aanwezigheidslijst die zowel door de deelnemer als de lesgever werd ondertekend;
  • een kopie van de factuur.
 6. Na ontvangst van het volledige dossier krijgt het bedrijf een brief van Vormetal O&W-Vlaanderen met vermelding wanneer de financiële tussenkomst op de rekening van het bedrijf gestort zal worden.