Betaald educatief verlof

De cursussen van Vormetal O&W-Vlaanderen georganiseerd via het open opleidingsaanbod of als bedrijfsinterne opengestelde opleiding komen in aanmerking voor terugvordering van de loonkost in het kader van betaald educatief verlof.

Deze erkenning is afhankelijk van een aantal voorwaarden:

  • De opleiding heeft een duur van minimaal 32 uur;
  • De opleiding gaat door tijdens de arbeidstijd;
  • De opleiding wordt tijdig voorgelegd door Vormetal O&W-Vlaanderen aan het paritair comité 209 ter erkenning voor betaald educatief verlof. (de erkenning geldt enkel voor bedienden PC 209 !)

    Specifiek voor wat de bedrijfsinterne opengestelde opleidingen betreft moet de aanvraag minimaal twee maanden voor start van de opleiding aan Vormetal O&W-Vlaanderen voorgelegd worden zodat de aanvraag tot erkenning bij het paritair comité mogelijk is. Hiertoe moet de titel, programma-inhoud, duur, start- en einddatum van de opleiding aan Vormetal bezorgd worden.

Na afloop van een opleiding zal Vormetal het getuigschrift van regelmatige inschrijving en/of trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid afleveren. Aflevering van dit getuigschrift kan enkel wanneer Vormetal in het bezit is van volgende documenten:

  • Inschrijvingsformulier van de deelnemer;
  • Een gehandtekende aanwezigheidslijst met vermelding van de titel van de opleiding, de data, de uren, de namen van de deelnemers en de docent (voor elke dag aanwezigheid moeten deelnemers en docent de lijst te tekenen).

Na ontvangst van het getuigschrift van regelmatige inschrijving dient u dit samen met uw aangifte van schuldvordering en de individuele steekkaart van de werknemer in bij de dienst Betaald Educatief Verlof van de Vlaamse Overheid.

De schuldvordering moet per schooljaar (opleidingen gevolgd in de periode van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar) voor alle werknemers samen ingediend worden. Voor het schooljaar 2016-2017 is de uiterste indieningstermijn 31/12/2017.

Voor meer info kan u steeds terecht op de website Werk.be.