Wat is de KMO-portefeuille ?

 

Agentschap Innoveren & Ondernemen vereenvoudigt de KMO-portefeuille, de subsidie voor opleiding & advies.

De kmo-portefeuille is veruit de meest gebruikte en wijdverspreide subsidie voor KMO's van de Vlaamse Overheid.

De KMO-portefeuille is:

 • een generiek drempelverlagend instrument
 • om alle KMO's in Vlaanderen aan te zetten
 • kwaliteitsvolle opleidingen en adviezen in te winnen en zich zo te professionaliseren

 

Vormetal O&W-Vlaanderen is erkend dienstverlener waardoor de door ons georganiseerde opleidingen (open kalender) in aanmerking komen voor tussenkomst via de kmo-portefeuille - erkenningsnummer DV.O104991.

 

Algemene voorwaarden:

 • Algemeen principe: subsidie = stimulerend effect
 • Geen cumulatie met andere steun of subsidie mogelijk
 • Slechts één subsidieaanvraag per inschrijving voor opleiding of per advies
 • Wettelijke verplichte dienstverlening is uitgesloten

 

EU KMO-definitie:

Jaaromzet  Balanstotaal  VTE 
Kleine ondernemingen  max. 10 miljoen euro  max. 10 miljoen euro  < 50 werknemers 
Middelgrote ondernemingen max. 50 miljoen euro  max. 43 miljoen euro  50 < kmo < 250 werknemers 

De grootte van de onderneming wordt vastgelegd bij de eerste volledig ingediende subsidieaanvraag in het lopende kalenderjaar.

 

Hoeveel subsidie ?

 • Principe:
  • Eén steunplafond en één steunpercentage per onderneming.
  • Alle drempels vallen weg
 • Kleine ondernemingen:
  • Plafond = 10.000 euro
  • Steunpercentage = 40%
 • Middelgrote ondernemingen:
  • Plafond = 15.000 euro
  • Steunpercentage = 30%
 • Het wettelijk projectbedrag is minimaal € 100.

 

Welke procedure moet u als onderneming volgen ?

KMO  Dienstverlener 
Inschrijven opleiding

Digitale aanvraag via de website www.kmo-portefeuille.be + storting van het eigen aandeel

  Goedkeuren of stopzetting aanvraag indien niet OK
Geven van de opleiding 
Volgen van de opleiding  
Opmaken van de factuur
Betaling via de KMO-portefeuille