Praktische info

Uurregeling 

Tenzij anders vermeld, geldt de volgende uurregeling: 

  • een volledige dag opleiding: van 09.00 u tot 17.00 u
    Middagpauze van 12.30 u tot 13.30 u, koffiepauze in de voor- en namiddag.
  • een halve dag opleiding: van 09.00 u tot 12.30 u of van 13.30 u tot 17.00 u
    Ook hier wordt een koffiepauze ingelast. 

Prijskaartje

Voor een doelgroepbediende betaalt het bedrijf € 35 per dag per deelnemer (€ 15 indien de opleiding slechts een halve dag duurt). Dit is een bijdrage in de logistieke en administratieve kosten. De opleiding zelf is gratis. 

Werklozen die aan onze doelgroepdefinitie voldoen, kunnen volledig gratis de opleidingen van Vormetal O&W-Vlaanderen volgen.

De opleidingen uit het open opleidingsaanbod van Vormetal kunnen via de KMO-portefeuille betaald worden.

Inschrijven

Inschrijven gebeurt steeds via de website.  Bij iedere opleiding uit het kalenderoverzicht vindt u een link terug die u toelaat om ofwel als bediende of als werkzoekende op onze opleidingen in te schrijven.

Een inschrijving voor een bediende gebeurt via de contactpersoon van het bedrijf.  Er worden gegevens opgevraagd met betrekking tot het bedrijf, de contactpersoon en de deelnemer.

Een werkzoekende kan op eigen initiatief inschrijven, er worden wel gegevens opgevraagd met betrekking tot de laatste werkgever.

Na inschrijving via de website ontvangt u van Vormetal een mail dat we uw inschrijving ontvingen en verder zullen behandelen.

De inschrijving wordt bevestigd via mail aan de contactpersoon en deelnemer. De mail bestaat uit de bevestigingsbrief en de onkostennota.  Er wordt geen bevestiging meer verstuurd per brief !  Het is dus belangrijk dat zowel het e-mailadres van de contactpersoon als de deelnemer correct worden genoteerd op het inschrijvingsformulier. 

Annulering

Indien er binnen de drie weken vóór de aanvang van de cursus wordt geannuleerd, kan de gestorte bijdrage niet teruggevorderd worden. Is de bijdrage op dat ogenblik nog niet betaald, dan blijft ze verschuldigd.

Het is mogelijk om een vervanger deel te laten nemen aan dezelfde cursus op hetzelfde tijdstip.

Wij streven ernaar een geplande training altijd door te laten gaan, maar behouden ons het recht voor bij onvoldoende deelname, ziekte van de docent of in geval van onvoorziene omstandigheden de cursus te annuleren en/of te verplaatsen naar een later tijdstip.

No-show fee

Annulatie van de inschrijving is uitsluitend per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. mogelijk. 

Aan het bedrijf waarvan de deelnemer op de dag van de opleiding, zonder voorafgaand te verwittigen afwezig blijft, zal een no-show fee worden aangerekend van € 200 per dag in plaats van de normaal te betalen € 35. Uitgezonderd situaties waar men kan staven dat het werkelijk om overmacht gaat.

Evaluatie 

Na de opleiding voorzien wij een elektronische evaluatie. Aan de hand van deze evaluaties worden de opleidingen bijgestuurd waar nodig. Bovendien wordt het aanbod zoveel mogelijk aangepast aan de noden die blijken uit de contacten met de bedrijven.

Getuigschrift

De deelnemers ontvangen een getuigschrift van de gevolgde opleiding(en).  Deze attesten worden verstuurd naar de contactpersoon van het bedrijf na afloop van een opleidingssemester.

Privacy Policy

Klik hier voor de volledige beleidsverklaring.

Cookie Policy

Klik hier voor de cookie verklaring.