Technische Opleidingen 

Het bedrijf ontvangt een tussenkomst in het inschrijvingsbedrag dat werd betaald voor deelname door een bediende aan een technische opleiding bij een door Vormetal O&W-Vlaanderen erkend opleidingscentrum.

Doelgroep

Ondernemingen die ressorteren onder Paritair Comité 209 en die een bediende een technische opleiding laten volgen in een door Vormetal O&W-Vlaanderen erkend opleidingscentrum.

Voorwaarden

 1. De aanvraag wordt ingediend voor opleidingen gevolgd in het lopende of het voorgaande kalenderjaar.
 2. De onderneming ressorteert onder Paritair Comité 209 en is gelegen in de provincie Oost- of West-Vlaanderen.
 3. Het gaat om een technische opleiding.
  Er bestaat geen limitatieve lijst met de onderwerpen die wel/niet in aanmerking komen, wel een richtinggevende beoordelingschart.  Elk dossier wordt apart besproken op de Raad van Bestuur.
 4. De opleiding heeft plaats tijdens de normale arbeidstijd.
  Indien de betrokken werknemer voor de uren die buiten zijn normale arbeidstijd vallen een compensatie krijgt, dan voldoet men ook aan deze voorwaarde. (bewijs van compensatie dient door de betrokken bediende schriftelijk aangetoond te worden).
 5. De opleiding wordt gevolgd in een door Vormetal O&W-Vlaanderen erkende opleidingsinstelling.
  Er bestaat geen limitatieve lijst van de organisaties die wel/niet als opleidingsinstelling worden beschouwd.
  Een doorslaggevend element is dat de opleiding in open kalender wordt aangeboden (die voor iedereen toegankelijk). Dit houdt niet in dat het opleidingscentrum erkend moet zijn in het kader van de kmo-portefeuille.

  Bedrijven die moeten voldoen aan de verplichting tot attestering van het opleidingsplan moeten deze attestering kunnen voorleggen.

De opleidingen uit het open kalenderaanbod van Vormetal O&W-Vlaanderen komen niet in aanmerking voor deze tussenkomst. 

Grootte van de tussenkomst

De tussenkomst in het inschrijvingsgeld bedraagt € 110 per dag, € 55 per halve dag; beperkt tot het factuurbedrag eventueel verminderd via betaling via kmo-portefeuille (excl. btw). 

Stappenplan

 1. Het bedrijf gaat na of er aan de voorwaarden voldaan wordt, vult het aanvraagformulier "Technische opleidingen" in en stuurt het samen met:

  • het inschrijvingsbewijs,
  • het programma van de opleiding,
  • de data en uren van de opleiding en
  • een kopie van de factuur

  naar:

  Vormetal O&W-Vlaanderen
  AA-Tower
  Technologiepark 122
  9052 Zwijnaarde

 2. De Raad van Bestuur onderzoekt het dossier en beslist of het in aanmerking komt voor de tussenkomst.
 3. Het bedrijf wordt op de hoogte gebracht van de beslissing van de Raad van Bestuur.
 4. Bij positieve beslissing gaat Vormetal O&W-Vlaanderen over tot betaling van de tussenkomst.

wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.