Inschrijvingsformulier
 1. Projectmanagement

 2. 20PSV306
 3. Inschrijvingsvoorwaarden.

  • De deelnemer werkt onder het paritair comité 209 of 111 en wordt tewerkgesteld in een bedrijf gevestigd in Oost- of West-Vlaanderen.
  • Annulering:

   • Het inschrijvingsgeld voor een inschrijving geannuleerd binnen een periode van 3 weken vóór aanvang van de opleiding, blijft steeds verschuldigd.
   • Het is wel mogelijk zich te laten vervangen door een collega.
   • Indien de deelnemer, zonder voorafgaand te verwittigen afwezig blijft, zal een no-show fee aangerekend worden van € 200 per dag in plaats van de normaal te betalen € 35.
 4. Met dit formulier schrijft u in voor de opleiding - Projectmanagement - 20PSV306 . (plaats: Gentseweg 280 | 9120 Beveren - data: 19 en 26 oktober 2020 )
 5. Velden met een sterretje (*) zijn verplicht in te vullen.
 6. Bedrijfsgegevens

 7. Benaming(*)
  Gelieve een bedrijfsnaam in te vullen
 8. Straat & Nummer(*)
  Gelieve een bedrijfsadres in te vullen.
 9. Postcode(*)
  Gelieve een postcode in te voeren.
 10. Gemeente
  Invalid Input
 11. Telefoon
  Invalid Input
 12. Mail boekhouding(*)
  Gelieve email in te vullen.
 13. RSZ-nr.:(*)
  Gelieve RSZ-nummer in te vullen.
  123 1234567 12
 14. BTW-nr.:(*)
  Gelieve een BTW-nummer in te vullen.
  BE 0234 567 890
 15. Rekeningnr.:(*)
  Gelieve een rekeningnummer in te vullen.
  BE12 1234 1234 1234
 16. Bestelbonnr.:
  Invalid Input
 17. Contactpersoon

 18. Aanspreektitel(*)
  Gelieve een keuze te maken.
 19. Voornaam(*)
  Gelieve een voornaam in te vullen.
 20. Naam(*)
  Gelieve een naam in te vullen.
 21. Functie(*)
  Gelieve een functie in te vullen.
 22. Telefoon(*)
  Gelieve een telefoon in te vullen. ( 01 123 45 67)
  01 123 45 67
 23. Email(*)
  Gelieve een email in te vullen.
 24. Deelnemersgegevens

 25. Aanspreektitel(*)
  Gelieve een keuze te maken.
 26. Voornaam(*)
  Gelieve een voornaam in te vullen.
 27. Naam(*)
  Gelieve een naam in te vullen.
 28. Email(*)
  Gelieve een email in te vullen.
 29. Functie(*)
  Gelieve een functie in te vullen.
 30. Geboortedatum(*)
  Gelieve uw geboortedatum in te vullen.
  dd/mm/jjjj
 31. Geboorteplaats(*)
  Gelieve een geboorteplaats in te vullen.
 32. Nationaliteit
  Invalid Input
 33. Straat & Nummer(*)
  Gelieve een adres in te vullen. (Persoonlijk adres)
  Persoonlijk adres dient hier ingevuld te worden.
 34. Postcode(*)
  Gelieve een postcode in te voeren.
 35. Gemeente(*)
  Gelieve een gemeente in te vullen.
 36. Tewerkgesteld onder paritair comité(*)
  Verplicht een keuze te maken.
 37. Tewerkgesteld met een contract(*)
  Verplicht een keuze te maken.
 38. Risicobediende(*)
  Verplicht een keuze te maken.
 39. Hoogste Diploma(*)
  Gelieve een diploma te kiezen.
 40. Privacy
  De verwerking van persoonsgegevens gebeurt met het oog op een kwaliteitsvolle organisatie van opleidingen en dit in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, nl. op basis van een "contractuele relatie" indien u uw eigen persoonsgegevens rechtstreeks aan ons doorgeeft dan wel ons "gerechtvaardigd belang" indien we uw gegevens onrechtstreeks verkrijgen. Meer toelichting hierover en info over uw rechten vindt u in onze beleidsverklaring met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 41. (*)
  Dit veld is verplicht aan te vinken.
 42. (*)
  Ongeldige invoer