Print

Excel - gevorderd

Introductie

In deze tweedaagse opleiding Excel Gevorderd worden de veel toegepaste handelingen en bewerkingen in Excel uitgelegd aan de hand van veel praktische oefeningen en voorbeelden. Deze opleiding vormt samen met de basisopleiding Excel een goed algemeen fundament voor het efficiënt gebruiken van Excel.

Voorkennis

Het is belangrijk dat u binnen Excel de volgende basishandelingen kan uitvoeren: invoer van gegevens, opslaan, sluiten en afdrukken, opmaak van een cel aanpassen, eenvoudige berekeningen met + - * en /, autosom, kopiëren van gegevens.
U bent vertrouwd met alle onderdelen die aan bod komen in de cursus van Excel Basis.

Doelgroep

Deze gevorderde opleiding Excel zorgt er voor dat een basisgebruiker van Excel (zie 'Excel Basis') leert omgaan met allerlei aanvullende mogelijkheden van Excel zodat er veel efficiënter met het pakket kan gewerkt worden. De opleiding is afgestemd op de algemene gebruiker van Excel.

Doelstelling

Het is vooral een praktische training waar de meest gebruikte mogelijkheden aan bod komen. We streven niet naar volledigheid, wel naar praktische bruikbaarheid. Breng gerust eigen voorbeelden mee.

Gebruikt u Excel voor Mac dan kunt u deze opleiding ook volgen. Neem eventueel uw eigen Mac-book mee. Excel voor Mac heeft een enigszinds afwijkende menu-indeling en sommige functies en commando's zijn niet beschikbaar of werken iets anders. Uw lesgever houdt daarmee rekening in de lessen en neem gerust uw mac-book mee in de les.

In de training maken we gebruik van een actuele versie van de software.

Omschrijving

 • Tips & Tricks
  Er worden een reeks tips & tricks overlopen om efficiënter te werken met Excel. Deze worden opgedeeld volgens volgende onderwerpen:
  • Statusbalk (statusbalkfuncties)
  • Selecteren (snelle selectiewijzen)
  • Automatische teksten (tekstreeksen, autocorrectie, …)
  • Structuur van rijen en kolommen
  • Speciale kopieer- en plaktechnieken
  • Speciale opmaakmogelijkheden (celstijlen, getalformaten, …)
  • Gebruik van thema's
  • Voorwaardelijke opmaak
  • Gegevens valideren (invoer beperken)
  • Technieken om formules te analyseren
 • Tabellen:
  • Een lijst of rekenkolommen omzetten naar een tabel
  • Specifieke voordelen van tabellen
  • De tabellinten
  • Dubbele waarden verwijderen
  • Slicers
 • Werkbladen:
  • Handelingen uitvoeren op meerdere bladen in groep
  • Bladen verplaatsen en kopiëren
  • Bladen toevoegen en verwijderen
  • Kleur wijzigen van werkbladen
  • Werkblad weergeven/verbergen
 • Celnamen:
  • Celnamen definiëren
  • Gebruik van celnamen
  • Celnamen beheren
 • Extra schermmogelijkheden:
  • Werken met meerdere vensters.
  • Titels blokkeren of scherm splitsen ?
  • Opmerkingen gebruiken
  • Weergaveopties van het scherm
  • Overzichtsstructuren vragen
  • Het lint aanpassen
 • Een handvol technieken:
  • Zoeken en vervangen
  • Een werkmap of werkblad beveiligen
  • Met meerdere mensen in een zelfde werkmap werken
  • Een Excelblad omzetten naar een sjabloon (template)
  • Hoe de mogelijkheden van Excel benutten in Word.
  • Omgaan met tekstbestanden
 • Functies:
  • Hoe gebruik je eenvoudige functies (gemiddelde, som, max, …)
  • Korte herhaling over absolute ($) en relatieve adresseringen.
  • Een zeer nuttige functie: ALS (IF).
  • Dynamische koppelingen maken tussen verschillende werkmappen of werkbladen.
  • De handige functie VERT.ZOEKEN (VLOOKUP)
  • Extra functies zoals AANTAL.ALS (COUNTIF) en SOM.ALS (SUMIF)
 • Gegevensbeheer:
  • De sorteermogelijkheden
  • Gegevens filteren (autofilter, top 10, specifieke filters)
  • Subtotalen maken
  • Draaitabellen (pivot tables): een krachtige analysetechniek (basis)
  • Draaigrafieken (basis)
 • Grafieken:
  • Snel grafieken maken
  • Aanbevolen grafieken
  • Gebruik van de verschillende grafiektypes (basis)
  • Grafieken wijzigen met behulp van de extra linten
  • Sparklines
  • Aanvullende grafische objecten (afbeeldingen, vormen, …)
 • Extra technieken:
  • Directe gegevenanalyse (Quick Analysis)
  • Snel aanvullen (Flash Fill)
  • Grafieken wijzigen met behulp van de extra linten
  • Sparklines
  • Aanvullende grafische objecten (afbeeldingen, vormen, …)
 • Lesgever: Bit by Bit - Axel Broothaers
 • Duurtijd: 2 dagen (9u-16u30)
 • Prijs: € 70
 • Data:

  10 en 18 juni 2021

 • Locatie: Virtual class
 • Code: 21INF139