Wat is je taalniveau?
zoek het hier op.

Print

Engels - basis

Introductie

Voor de start van de opleiding wordt u uitgenodigd om een elektronische taaltest af te leggen, zodat wij u in de juiste groep kunnen plaatsen.

Voorkennis

Er wordt uitgegaan van een niveau “valse beginners"; een aantal lexicale en grammaticale items komen niet aan bod zoals de bepaalde en onbepaalde lidwoorden, het persoonlijk voornaamwoord, basiswoordenschat van de meest algemene aard…

De deelnemer wordt met een beperkte kennis van de doeltaal communicatievaardiger gemaakt. Enerzijds betekent dit dat nieuwe informatie aangebracht wordt en anderzijds de strategieën worden aangeleerd om een beperkte basis optimaal te gebruiken.

Ben ik een valse beginner ?

"Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken."

"Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi."

"Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om mijn woonomgeving en de mensen die ik ken, te beschrijven."

"Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en mij helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen. Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen."

"Ik kan een korte, eenvoudige postkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. Ik kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld mijn naam, nationaliteit en adres noteren op een hotel- inschrijvingsformulier."

Doelgroep

Alle bedienden.

Doelstelling

De deelnemer wordt met een beperkte kennis van de doeltaal communicatievaardiger gemaakt. Enerzijds betekent dit dat nieuwe informatie aangebracht wordt en anderzijds de strategieën worden aangeleerd om een beperkte basis optimaal te gebruiken.

Groepsopleiding met e-learning als natraject.

Omschrijving

Grammaticale onderwerpen komen uitgebreid aan bod en worden nadien grondig ingeoefend aan de hand van communicatieve opdrachten.

Tot de leerstof behoren ook taaldaden die typisch zijn voor een professionele context, zoals het spreken over cijfers, zichzelf of een collega voorstellen en een afspraak maken. De sleutelzinnen worden aangereikt, waarop ze mondeling worden ingestudeerd en toegepast op de bedrijfscontext en de jobspecifieke behoeftes. Met specifieke doelstellingen die tijdens een voorafgaande screening werden vastgelegd, wordt tevens rekening gehouden.

Natraject:

Na afloop van de training ontvangt u dagelijks één mail met één taaloefening op uw niveau, en dit gedurende 100 dagen.

  • Lesgever: BLCC - Fabienne Segaert
  • Duurtijd: 5 dagen
  • Prijs: € 175
  • Data:

    6, 13, 20 en 27 oktober, 10 november 2020

  • Locatie: Toevluchtweg 2 | 8620 Nieuwpoort
  • Code: 20TA304