Wat is je taalniveau?
zoek het hier op.

Print

Zakelijk Duits voor professionals

Introductie

Voor de start van de opleiding wordt u uitgenodigd om een elektronische taaltest af te leggen, zodat wij u in de juiste groep kunnen plaatsen.

Groepsopleiding in blended learning.

Voorkennis

Minimum A2  - laag intermediair niveau

Heb ik een A2-niveau ?

"Ik kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over mezelf en mijn familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Ik kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke eenvoudige boodschappen en aan­kondigingen volgen."

"Ik kan zeer korte, een­voudige teksten lezen. Ik kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu's en dienstregelingen en ik kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen."

"Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven."

"Ik kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Ik kan zeer korte sociale gesprekken aan, alhoewel ik gewoonlijk niet voldoende begrijp om het gesprek zelfstandig gaande te houden."

"Ik kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Ik kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken."

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor bedienden die in professionele situaties vlot en efficiënt in het Duits dient te communiceren.

Doelstelling

De deelnemer oefent de cruciale bedrijfssituaties in zodat hij een breed spectrum van de alledaagse Duitse zakelijke communicatie actief leert beheersen.

Omschrijving

De hoofddoelstelling van deze cursus is spreken in een professionele context.

Sleutelzinnen en professionele woordenschat worden aangereikt op een e-learningplatform. Vóór elke sessie studeert u de sleutelzinnen in. Tijdens de sessie ligt de focus op mondelinge vaardigheden waarbij de sleutelzinnen worden toegepast in een professionele context. Na elke sessie kan u bijkomende oefeningen maken op het platform om de aangereikte sleutelzinnen te verankeren.

Tijdens de training komen eveneens grammaticale issues aan bod die verder ingestudeerd en ingeoefend kunnen worden op het platform.

U heeft 1 jaar toegang tot het e-learningplatform waardoor het naast voorbereiding, herhaling en remediëring ook als natraject kan dienen.

Nieuw: dankzij de 8 uur individuele begeleiding die per groep wordt voorzien, kan u vanop afstand extra ondersteund worden om persoonlijke taalgerelateerde uitdagingen onder de knie te krijgen.

Natraject:

Na afloop van de training ontvangt u dagelijks één mail met één taaloefening op uw niveau, en dit gedurende 100 dagen.

  • Lesgever: BLCC - Georges Vanpoucke
  • Duurtijd: 5 dagen
  • Prijs: € 175
  • Data:

    Schrijf in op wachtlijst en wij brengen u spoedig op de hoogte van de nieuwe data.

  • Locatie: Technologiepark 122 | 9052 Zwijnaarde
  • Code: W-TA15