Technische informatica i.s.m. Cevora

Inom-Bedienden Vlaanderen (PC 209), het Vlaamse paritaire vormingsfonds uit de metaal- en technologische sector sloot een samenwerkingsovereenkomst af met Cevora (PC 200), het sectorfonds van het aanvullend paritair comité bedienden.

Deze overeenkomst startte eind 2007.

Deze overeenkomst voorziet dat beide opleidingsfondsen hun opleidingen complementair kunnen openstellen voor elkaars werknemers. De praktische organisatie van de opleidingen binnen de metaal- en technologiesector gebeurt vanuit de regionale opleidingsfondsen, voor Oost- en West-Vlaanderen is dit dus Vormetal O&W-Vlaanderen.

Het concrete resultaat van deze overeenkomst houdt in dat bedienden uit PC 209 kunnen participeren aan technische informatica-opleidingen georganiseerd door Cevora, voor zover Vormetal O&W-Vlaanderen die opleiding zelf niet aanbiedt.

Hoe inschrijven ?

  1. Ga naar de website van Cevora.
  2. Zoek de opleiding die u wenst.  Let wel: opleidingen die Vormetal O&W-Vlaanderen zelf in het open aanbod heeft, kunnen niet gevolgd worden bij Cevora !
  3. Noteer uw inschrijving.
  4. De bevestiging van inschrijving en uitnodiging naar de opleiding wordt u toegestuurd door Cevora. Alle verdere communicatie m.b.t. eventuele annulering of wijziging gebeurt vanuit Cevora.
  5. De kostprijs voor deelname is identiek als voor een andere Vormetal-opleiding (€ 35 per dag).  De onkostennota zal u later ontvangen via Vormetal O&W-Vlaanderen.