Print

Preventieadviseur: basisopleiding niveau III

Introductie

In elke onderneming en dus ook in KMO's dient volgens de Belgische wetgeving een preventieadviseur aangesteld te worden.

Wat zegt de wet

"De preventieadviseurs die een basiscursus hebben gevolgd bij een instelling die voorkomt op een door de Minister bekend te maken lijst van cursussen, worden geacht voldaan te hebben aan de vereiste van de basiskennis bedoeld in artikel 21 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (codex boek II, titel 4)".

 • Alle preventieadviseurs moeten minstens beschikken over voldoende basiskennis (niveau III) met betrekking tot het welzijn op het werk.
 • Deze training is voornamelijk bedoeld voor preventieadviseurs die niet verplicht zijn om een aanvullende vorming te volgen (niveau I, niveau II):
  • hetzij omdat zij werken in bedrijven die behoren tot groep C
  • hetzij omdat zij niet de leiding hebben van een interne dienst in bedrijven van de groepen A of B
 • Als zij een dergelijke cursus hebben gevolgd, worden zij geacht om over de nodige basiskennis te beschikken.

 

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Doelstelling

De preventieadviseurs voldoende basiskennis (niveau III) verstrekken met betrekking tot het welzijn op het werk.

Omschrijving

 • Welzijn op het werk:
  • Waarom welzijn op het werk ? Ongevallen voorkomen.
  • Wetgeving welzijn op het werk: waar en hoe terugvinden.
  • Dynamisch risicobeheerssysteem in de praktijk:
   • Globaal preventieplan
   • Jaarlijks actieplan
  • Rol van de verschillende partners in het preventiebeleid:
   • Werkgever en hiërarchische lijn
   • Externe dienst voor preventie & bescherming op het werk
   • Comité voor preventie & bescherming op het werk
   • Externe diensten voor technische controles
   • Inspectiediensten
  • Taken en verplichtingen van de preventieadviseur.
  • Gevaaridentificatie en risicobeheersing: praktische oefeningen
  • Keuze van preventiemaatregelen op basis van preventiehiërarchie.
 • Brandbestrijding:
  • Brandvoorkoming en brandbestrijding.
  • Aankoopprocedure van arbeidsmiddelen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Noodplanning en organisatie van eerstehulpverlening.
  • Ergonomie.
  • Psychosociale aspecten, stress & burn out.
 • Specifieke risico's:
  • Elektrische installaties.
  • Mechanische risico's en machines.
  • Werken met derden en uitzendkrachten.
  • Mobiele arbeidsmiddelen, arbeidsmiddelen voor werken op hoogte en intern verkeersplan.
  • Gevaarlijke producten.
  • Omgevingsfactoren

Op het einde van de training wordt een getuigschrift Preventieadviseur Niveau III afgeleverd.

 • Lesgever: Praxis Trainingen - Yannic Demaret
 • Duurtijd: 5 dagen
 • Prijs: € 175
 • Data:

  10, 17 en 24 november, 1 en 8 december 2020

 • Locatie: Technologiepark 122 | 9052 Zwijnaarde
 • Code: 20VEI315