Technische informatica i.s.m. Cevora

Inom-Bedienden Vlaanderen (PC 209), het Vlaamse paritaire vormingsfonds uit de metaal- en technologische sector sloot een samenwerkingsovereenkomst af met Cevora (PC 218), het sectorfonds van het aanvullend paritair comité bedienden.

Deze overeenkomst startte eind 2007.

Deze overeenkomst voorziet dat beide opleidingsfondsen hun opleidingen complementair kunnen openstellen voor elkaars werknemers. De praktische organisatie van de opleidingen binnen de metaal- en technologiesector gebeurt vanuit de regionale opleidingsfondsen, voor Oost- en West-Vlaanderen is dit dus Vormetal O&W-Vlaanderen.

Het concrete resultaat van deze overeenkomst houdt in dat bedienden uit PC 209 kunnen participeren aan technische informatica-opleidingen georganiseerd door Cevora, voor zover Vormetal O&W-Vlaanderen die opleiding zelf niet aanbiedt.

Opgelet: de inschrijving dient te worden doorgestuurd via VORMETAL O&W-Vlaanderen via het inschrijvingsformulier waarop u de titel, data en locatie van de opleiding invult en niet via de website van Cevora.

Overzicht van de Cevora-Opleidingen:

 1. Besturingssystemen
 2. Databanken
 3. Grafische opleidingen
 4. Internet
 5. Netwerken
 6. Programmeren
 7. Software engineering

Voorwaarden en procedures bij inschrijving :

 1. de kostprijs voor deelname is identiek als voor een andere Vormetal-opleiding (€ 35 per dag);
 2. inschrijven gebeurt via Vormetal O&W-Vlaanderen. U kan zich via deze formulieren inschrijven:
  Inschrijvingsformulier bediende
  Inschrijvingsformulier werkzoekende
 3. de bevestiging van inschrijving en uitnodiging naar de opleiding wordt u toegestuurd door Cevora;
 4. alle communicatie m.b.t. eventuele annulatie of wijzigingen gebeurt vanuit Cevora.