Print

AutoCAD 2019 - basis

Voorkennis

Onze trainers zijn AAI-gecertificeerd (Autodesk Approved Instructors) en worden regelmatig getraind, zodat zij steeds op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

Kennis van PC-omgeving en Windows is vereist (gebruiken en opslaan van bestanden in Windows Verkenner en het werken met programma's).

Doelgroep

De AutoCAD basiscursus is bedoeld voor de technische tekenaar, die niet eerder met AutoCAD heeft kennis gemaakt en AutoCAD efficient wil leren gebruiken.

Doelstelling

De deelnemer leert in deze basiscursus omgaan met AutoCAD. De cursus is door middel van oefeningen afgestemd op de tekenpraktijk. Door de unieke opbouw komen alle 2D-tekencommando's aan bod en is de deelnemer na afloop in staat om een tekening te maken met een logische opbouw en structuur.

Omschrijving

 • Gebruikers Interface:
  • Introductie van het programmavenster en de gebruikersomgeving.
  • Menu overzicht, werkbalken, paletten, muis opties, functietoetsen.
 • Starten met AutoCAD:
  • Basisprincipes CAD gebruik, het opzetten van tekeningen.
  • Navigeren door tekeningen met zoom- en panfuncties.
  • Tekeningbestanden maken, openen en bewaren.
 • Teken Tools:
  • 2D tekencommando's zoals line, polyline, arc, circle.
  • Verschillende coördinaatsystemen.
  • Tekenhulpen zoals polarsnap, object snaps en object snap tracking.
 • Het aanpassen en bewerken van een bestaande tekening:
  • Modify commando's zoals move, copy, mirror, stretch, trim.
  • Selectiemogelijkheden.
 • Arceren:
  • Gebruikmaken van voorgedefinieerde arceerpatronen.
  • Het aanpassen van arceergebieden.
  • Het instellen van diverse arceeropties.
 • Layers:
  • Het werken met layers (lagen).
  • Het gebruiken van Lock en Unlock, Freeze en Thaw Plot en No Plot.
 • Object Eigenschappen:
  • Werken met lagen, kleuren, lijntypes en lijndiktes.
  • Het veranderen van object eigenschappen.
 • Blocks:
  • Maken en plaatsen en aanpassen van bibliotheekelementen (blocks).
  • Het maken, invoegen een aanpassen van WBlocks.
 • Teksten, bemating, tabellen, velden.
 • Het bematen van een tekening:
  • Bematingstijlen.
  • Plaatsen en aanpassen van teksten, velden en tabellen.
 • Diverse onderwerpen:
  • Tekeninginfo zoals afstanden, oppervlakten meten.
  • Het werken met Modelspace and Paperspace, Viewports.
  • Het gebruiken van annotatieve arcering, bemating, tekst en multileaders.
 • Plotten/printen van tekeningen:
  • Verschillende mogelijkheden van plotten.
  • Plot stijlen en configuraties.
  • Publiceren van tekeningen.
  • PDF-output en onderlegger.
 • Teken Productiviteit:
  • Diverse verbeteringen t.b.v. de tekenproductiviteit, zoals oa. Viewport Layer Override, Array Preview, Convert Layout To Model, Dynamic Xclip, eTransmit Purge, Find and Replace in Blocks and References.
  • Introductie in het gebruik van DWFx.
  • Parametrisch tekenen met behulp van de geometrische en bematings constraints.
 • Lesgever: Cadac Group - Marcel Bos
 • Duurtijd: 4 dagen
 • Prijs: € 140
 • Data:

  Schrijf in op wachtlijst en wij brengen u spoedig op de hoogte van de nieuwe data.

   

 • Locatie: Technologiepark 122 | 9052 Zwijnaarde
 • Code: W-TKP00