Beroepsopleidingspremie

VDAB organiseert tal van opleidingen die voorbereiden op een job in de metaal- en technologiesector. Vormetal wil werkzoekenden die kiezen voor een dergelijke opleiding financieel ondersteunen.

Voorwaarden:

U beëindigde met succes:

  • Eén van volgende georganiseerde VDAB-beroepsopleidingen:
   • Industrieel tekenaar
   • Mechanisch tekenaar
   • Technisch administratief medewerker (i.s.m. de sector)
  • Of een VDAB-beroepsopleiding (niet-metaal) én bent intussen 6 maand tewerkgesteld in de metaalsector (PC 209) in Oost- of West-Vlaanderen
  • Of een IBO-traject (individuele beroepsopleiding) in een onderneming behorend tot PC 209 in Oost- of West-Vlaanderen.

U volgde de opleiding in Oost- of West-Vlaanderen, of u bent woonachtig in Oost- of West-Vlaanderen op het ogenblik van de opleiding.

De premie wordt toegekend voor opleidingen gestart vanaf juni 2017. Het aanvragen van de premie kan tot 3 jaar na het beëindigen van de opleiding.

De premie wordt toegekend voor een periode van maximaal 220 dagen opleiding.

 

Premiebedrag:

€ 5,00 per dag met een maximum (220 dagen) van € 1 100,00.

Dit premiebedrag is een brutobedrag. Vormetal houdt de bedrijfsvoorheffing aan de bron in en stort die door naar de Federale Overheid.

 

Aanvragen:

Via het aanvraagformulier beroepsopleidingspremie in te dienen bij Vormetal.