Tewerkstellingspremie

VDAB organiseert tal van opleidingen die voorbereiden op een job in de metaal- en technologiesector. Vormetal wil werkzoekenden die kiezen voor een dergelijke opleiding en daarna aan de slag gaan binnen de sector financieel ondersteunen.

 

Voorwaarden:

  • u volgde een beroepsopleiding via VDAB en u ontving hiervoor een beroepsopleidingspremie via Vormetal of Tofam
  • binnen de 24 maanden na het beëindigen van de opleiding bent u aan de slag als bediende in een bedrijf uit de metaal- en technologiesector (PC 209) in Oost- of West-Vlaanderen
  • u werkte intussen 6 of 12 maanden binnen de sector (in één of meerdere bedrijven)
  • u werkte eerst als interim-werknemer in het bedrijf, dan kan deze periode voor maximaal 3 maanden in rekening gebracht worden voor de berekening van de tewerkstellingsduur
  • ging u aan de slag als arbeider, informeer dan bij Tofam:

 

Premiebedrag:

De totale maximale tewerkstellingspremie bedraagt € 726,04. De premie kan in twee fasen (een deel na 6 maand en een deel na 12 maanden) of ineens na 12 maanden aangevraagd worden.

Na 6 maanden tewerkstelling bedraagt de premie € 242,02.

Na 12 maanden tewerkstelling bedraagt de premie € 484,02.

De premiebedragen zijn brutobedragen. Vormetal houdt de bedrijfsvoorheffing aan de bron in en stort die door naar de Federale Overheid.

 

Aanvragen:

Via het aanvraagformulier tewerkstellingspremie in te dienen bij Vormetal.

De aanvraag kan ingediend worden na 6 maanden en/of na 12 maanden tewerkstelling.