Outplacement

Outplacement of ontslagbegeleiding is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die aangeboden worden door de werkgever aan de ontslagen bediende. Deze begeleiding heeft als doel om de ontslagen bediende binnen een zo kort mogelijke periode in de mogelijkheid te stellen een nieuwe en passende job te vinden.

Vormetal O&W-Vlaanderen komt financieel tussen in de kost van outplacement voor de bedienden indien aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. De tussenkomst in het aangeboden outplacement kan zowel naar aanleiding van een individueel- of van een collectief of meervoudig ontslag zijn.

De wetgeving rond outplacement werd gewijzigd en op sectoraal niveau worden er momenteel onderhandelingen gevoerd met betrekking tot deze materie.

De regelgeving van Vormetal was niet meer in overeenstemming met de wijzigingen.  De nieuwe regels zijn momenteel in bespreking.