Outplacement

Vormetal kan bij individueel- of collectief ontslag het bedrijf dan wel de bediende financiële ondersteuning geven mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Vormetal ondersteunt een outplacementaanbod over maximaal 1 jaar.

Vormetal heeft een raamcontract met RiseSmart waarbinnen er afspraken gemaakt werden rond inhoud en kostprijs van het programma. Het bedrijf is vrij in de keuze van de outplacementaanbieder in het kader van een individueel ontslag. Bij collectief ontslag is er een exclusieve overeenkomst via Risesmart.

Inhoud van het programma (in samenwerking met RiseSmart):

  • Het ontslag bespreken en verwerken.
  • Een persoonlijke balans opmaken (sterkte-zwakte analyse)
  • Het jobdoelwit vanuit 4 invalshoeken
  • De arbeidsmarkt ontdekken (marktanalyse)
  • Solliciteren - technieken
  • Interview en psychologische selectie