Outplacement

Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die aangeboden worden door de werkgever aan de ontslagen bediende. In bepaalde situaties legt de wetgever de werkgever verplichtingen op om outplacement aan te bieden, in andere gevallen gaat het om een vrijblijvend aanbod. Deze begeleiding heeft als doel om de ontslagen bediende binnen een zo kort mogelijke periode in de mogelijkheid te stellen een nieuwe en passende job te vinden.

Vormetal kan bij individueel- of collectief ontslag het bedrijf dan wel de bediende financiële ondersteuning geven mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Vormetal voorziet een outplacementaanbod over maximaal 1 jaar. Er wordt gewerkt met een basis (40u) en een aanvullend (20u) programma van telkens 6 maand. Het aanvullend programma is eventueel facultatief.

Vormetal heeft een raamcontract met RiseSmart waarbinnen er afspraken gemaakt werden rond inhoud en kostprijs van het programma. Het bedrijf is vrij in de keuze van de outplacementaanbieder in het kader van een individueel ontslag. Bij collectief ontslag is er een exclusieve overeenkomst via Risesmart.

Inhoud van het programma (in samenwerking met RiseSmart):

 • Het ontslag bespreken en verwerken.
 • Een persoonlijke balans opmaken (sterkte-zwakte analyse)
 • Het jobdoelwit vanuit 4 invalshoeken
 • De arbeidsmarkt ontdekken (marktanalyse)
 • Solliciteren - technieken
 • Interview en psychologische selectie

In hetgeen volgt gaan we dieper in op:

 • Outplacement
  • bij individueel ontslag
  • bij collectief ontslag
 • Opleidingsbudget bij individueel ontslag