Outplacement bij collectief ontslag

Vormetal voorziet een financiële tussenkomst in de kost van het outplacement voor de bedrijven waarvan de bedienden betrokken zijn in een collectief ontslag en waarbij de begeleiding gebeurt via de partner waarmee Vormetal een raamakkoord heeft (RiseSmart).  Deze financiële tussenkomst gebeurt na eventuele tussenkomst door de VDAB.

Voorwaarden

 1. De onderneming ressorteert onder Paritair Comité 209 en is gelegen in de provincie Oost- of West-Vlaanderen.
 2. Het gaat om een collectief ontslag.

Programma

Vormetal voorziet in een basisprogramma over 3 maanden of 6 maanden afhankelijk van de leeftijd van de ontslagen bedienden.  Voor de ontslagen bedienden die na een begeleiding van 3 of 6 maanden nog geen nieuwe job hebben, voorziet Vormetal een verlengd programma.  Iedere ontslagen bediende kan aanspraak maken op een programma van maximaal 1 jaar.

Terugbetaling

In eerste instantie vraagt het bedrijf een tussenkomst aan bij de VDAB.  Na tussenkomst van VDAB doet Vormetal een eventuele tussenkomst.

Op basis van voorlegging van de facturen en tussenkomst van VDAB berekent Vormetal de voorziene terugbetaling. Hierbij wordt volgende regel gehanteerd:  per kandidaat in begeleiding betaalt de werkgever € 300 met een maximum van de helft van de totaliteit van de facturen na het in mindering brengen van de tussenkomst van de VDAB.  Dus Vormetal betaalt steeds minimaal de helft van de kost van het outplacement terug.

Stappenplan

 1. Bij collectief ontslag van bedienden neemt u zo vlug mogelijk contact op met Vormetal om de ontslagbegeleiding zo efficiënt mogelijk te organiseren.  RiseSmart, partner in het outplacement, wordt hiervan in kennis gesteld en hierbij betrokken.
 2. Het bedrijf maakt het aanvraagformulier tot tussenkomst in het outplacement over aan Vormetal en bezorgt tevens de lijst met bedienden die zullen instappen in het outplacement.
 3. Voor de terugbetaling door Vormetal bezorgt het bedrijf de volgende documenten aan Vormetal:
  • alle facturen betaald in het kader van het outplacement
  • het overzicht van de terugbetaling door VDAB
  • de C4-documenten van de ontslagen bedienden
   (documenten moeten binnen het jaar na laatste terugbetaling door VDAB overgemaakt worden)
   Op basis hiervan wordt het terug te betalen bedrag berekend en zal de terugbetaling naar het bedrijf gebeuren.