Outplacement bij individueel ontslag

  • Verplichting tot het aan te bieden outplacement

Bij een verplicht aan te bieden individueel outplacement, zowel in het kader van de algemene regeling1 als de specifieke regeling2 outplacement, voorziet Vormetal geen financiële tussenkomst naar het bedrijf.

Indien in het kader van de algemene regeling1 van de opzegvergoeding 4 weken loon in mindering gebracht werden, maakt de betrokken bediende aanspraak op een opleidingsbudget van € 1 250.

  • Geen verplichting tot het aanbieden van outplacement

Er is een tussenkomst van maximaal € 1 800. Deze tussenkomst wordt gefaseerd terugbetaald en dit per opgestarte fase van het outplacement door de bediende.

Volgende tussenkomsten zijn per fase voorzien:

Fase 1: 2 maanden - min. 20 uren - € 800
Fase 2: 4 maanden - min. 20 uren - € 600
Fase 3: 6 maanden - min. 20 uren - € 400

Voor terugbetaling van outplacement zal steeds de duur van de effectieve begeleiding aangegeven moeten worden en op basis van de opgestarte fases zal de terugbetaling gebeuren. (bijv. iemand was gedurende 5 maanden in outplacement: terugbetaling fase1 & 2, dus € 1 400 wordt terugbetaald).

  • Stappenplan terugbetaling

Het bedrijf neemt binnen de maand na het effectieve einde van de overeenkomst, of de opstart van het outplacement, contact op met Vormetal en vult het aanvraagformulier "Ontslagbegeleiding bij individueel ontslag" in.

Vormetal bevestigt het bedrijf de al af niet goedkeuring voor tussenkomst en licht de procedure voor terugbetaling toe.

De werkgever bezorgt een kopie van de betaalde factu(u)r(en) en Vormetal doet de terugbetaling van de voorziene tussenkomst.

Vormetal betaalt de toegezegde tussenkomst aan de werkgever. Deze tussenkomst moet binnen een termijn van uiterlijk 1 jaar na het beëindigen van de outplacementbegeleiding bij Vormetal opgevraagd worden. Gebeurt dit niet binnen deze termijn, dan vervalt de mogelijkheid tot tussenkomst.

 

1) De algemene regeling geldt voor werknemers ontslagen vanaf 1 januari 2014 en die recht hebben op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een daarmee corresponderende opzegvergoeding
2) De specifieke regeling is van toepassing op werknemers van minstens 45 jaar op het ogenblik van ontslag en die een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken of een daarmee corresponderende opzegvergoeding hebben