Opleidingsbudget bij individueel outplacement

Omschrijving

Vormetal voorziet een opleidingsbudget voor bedienden ontslagen in een bedrijf paritair comité 209 (O&W-Vlaanderen).

Deze tussenkomst is een tijdelijke regeling die komt te vervallen op het ogenblik dat er op sectoraal vlak een akkoord is met betrekking tot outplacement.

Wie kan hier aanspraak op maken:

 • Het betreft een bediende ontslagen in een bedrijf PC 209 uit Oost- of West-Vlaanderen; het gaat niet om een ontslag om dringende reden;
 • en, bij de ontslagen bediende werd van de opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken, 4 weken ingehouden door de werkgever;

Opleidingsbudget

Het opleidingsbudget bedraagt maximaal € 1 250 en is opgebouwd uit 2 bedragen:

 • verplaatsingsvergoeding:
  per fase van 20u effectief gevolgd outplacement wordt er een forfaitaire verplaatsingsvergoeding van € 70 toegekend
 • opleidingspremie (het restbedrag) kan op basis van bewezen kosten aangevraagd worden voor opleidingen kaderend binnen het jobdoelwit van de bediende en dit voor klassikale of online opleidingen, boeken of studiemateriaal. Opleidingen gevolgd in het kalenderaanbod van Vormetal staan hier los van aangezien die steeds gratis gevolgd kunnen worden door bedienden ontslagen in een bedrijf PC 209.

Aanvragen

 • De aanvraag voor de forfaitaire transportvergoeding kan in principe na iedere fase gebeuren of ineens na alle doorlopen fases.
 • De aanvraag voor de opleidingspremie gebeurt voor start van de opleiding en tijdens het traject van outplacement.

Stappenplan

 • Bezorg je aanvraagformulier aan Vormetal, en voeg alle noodzakelijke bijlages toe:
  • Bewijs van gevolgd outplacement (per fase),
  • Kopie van het aankoopbewijs/factuur,
  • Attestering dat de opleiding kadert binnen het jobdoelwit,
  • C4-document.
 • Vormetal brengt je op de hoogte van de al of niet goedkeuring van de aanvraag.
 • Betaling door Vormetal van het goedgekeurde bedrag na ontvangst van alle gevraagde documenten.