Afdrukken

Opleidingsbudget bij individueel outplacement

Omschrijving

Vormetal voorziet een opleidingsbudget voor bedienden ontslagen in een bedrijf paritair comité 209 (O&W-Vlaanderen).

Deze tussenkomst is een tijdelijke regeling die komt te vervallen op het ogenblik dat er op sectoraal vlak een akkoord is met betrekking tot outplacement.

Wie kan hier aanspraak op maken:

Opleidingsbudget

Het opleidingsbudget bedraagt maximaal € 1 250 en is opgebouwd uit 2 bedragen:

Aanvragen

Stappenplan