Outplacement medische overmacht

Bij een outplacement om medische overmacht is de werkgever verplicht tot het aanbieden van een traject van 30 uur over een periode van 3 maanden ter waarde van minimaal € 1 800.  Voor dit verplichte deel is er geen tussenkomst vanuit Vormetal.

Vormetal breidt de mogelijkheid tot outplacement uit tot een periode van maximaal 1 jaar.

Volgende tussenkomsten zijn per fase voorzien:

  • fase 1 - 3 maanden - min. 30 uren - € 1 800 (niet terugbetaald door Vormetal)
  • fase 2 - 3 maanden - min. 30 uren -    € 900
  • fase 3 - 6 maanden - min. 20 uren -    € 700

De kost voor fase 2 en fase 3 wordt voor maximaal € 1 600 door Vormetal gedragen.