Ready for take-off

Performante inwerking van nieuwe medewerkers

Wat ?

Een krachtig competentieversterkend begeleidingstraject voor een snelle integratie van een nieuwe medewerker via doelgerichte opleidingen én individuele coaching, aanvullend op de voorziene onthaalprocedure.

Waarom ?

Een aantal extra competenties bij uw nieuwe medewerker versterken het effect van de onthaalinspanningen van HR, leidinggevenden en collega’s.
Onze ondersteuning focust op deze specifieke competenties. We stellen een unieke en performante aanpak voor op maat van het bedrijf. Onze aanpak verlicht de taak van de leidinggevende en verhoogt de kwaliteit van de onthaalprocedure.

Voor wie ?

Nieuw aangeworven medewerkers (of medewerkers die in een sterk gewijzigde functie starten). De actie richt zich in het bijzonder naar jonge medewerkers (-26 jarigen).

Kostprijs: gratis voor -26 jarigen.

 

Aanpak en inhoud

Het traject omvat 4 concrete stappen:

1 (On)Boarding now!

Intakegesprek met de verantwoordelijke en de nieuwe medewerker: bespreking van aanpak en doelen.

2 Fasten your seatbelts!

Keuze uit 5 krachtige webinars of klassikale opleidingen, gespreid over 6 tot 12 maanden:

   • Efficiënt tijdsbeheer
   • Duidelijk en overtuigend communiceren
   • Resultaats- en oplossingsgericht denken
   • Goed samenwerken (in team en met andere generaties)
   • Persoonlijke effectiviteit: inzicht in mezelf

Deze thema’s zijn aan te vullen met opleidingen uit het opleidingsaanbod van uw opleidingsfonds.

3 Take-off!

Individuele coaching (3 x 2u) aansluitend op deze webinars en/of opleidingen

Inhoud:

 • Wat werd er geleerd in de voorbije opleidingen? Hoe kan dit toegepast worden?
 • Problemen en uitdagingen in de nieuwe job
 • Verdieping van het inzicht in het persoonlijk functioneren en bijsturing van persoonlijke vaardigheden

4 Touch down …

Afsluitend gesprek met de verantwoordelijke en medewerker waarin de aanpak besproken en geëvalueerd wordt.

Interesse ?

U vindt meer informatie in het webinar ‘Ready for take-off, of u kan rechtstreeks contact opnemen met Vormetal.