Sectorconvenant

Vormetal O&W-Vlaanderen heeft samen met de andere sectorfondsen bedienden uit de metaalsector een sectorconvenant afgesloten met de Vlaamse regering voor de periode 2010 - 2011. Deze convenant werd intussen verlengd tot eind 2012.

In deze convenant nemen de sector en de Vlaamse regering een aantal engagementen op zich rond:

  • het verhogen van diversiteit op de werkvloer;
  • een betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt;
  • het bevorderen van levenslang leren.