Bedrijfsinterne opleidingen

Omschrijving

Het bedrijf krijgt financiële steun bij het organiseren van een opleiding voor zijn bedienden (PC 209).

Doelgroep

Ondernemingen die ressorteren onder Paritair Comité 209 en die een opleiding organiseren voor hun bedienden.  Afhankelijk van het feit of het om risicogroepbedienden of Inom-Bedienden gaat, zal het bedrijf steun krijgen uit het fonds Inom-Bedienden en/of het fonds Risicogroepen.

Voorwaarden

 1. De onderneming ressorteert onder Paritair Comité 209 en is gelegen in de provincie Oost- of West-Vlaanderen.
 2. De aanvraag moet ten laatste drie weken vóór aanvang van de opleiding bij Vormetal O&W-Vlaanderen toekomen.
 3. Het moet gaan om een opleiding:
  • die openstelbaar is (niet bedrijfsspecifiek) en die ook daadwerkelijk wordt opengesteld voor minimaal twee externe deelnemers;
  • die specifiek gericht is op bedienden;
  • met een totale minimumduur van 8 uur (1 dag) en minimaal halve-dag sessies;
  • georganiseerd tijdens de normale arbeidstijd;

Bedrijven die moeten voldoen aan de verplichting tot attestering van het opleidingsplan moeten deze attestering kunnen voorleggen.

Wijzigingen betaald educatief verlof

Met betrekking tot betaald educatief verlof zijn er een aantal beslissingen genomen door het paritair comité die invloed hebben op de manier waarop Vormetal opleidingen kan goedkeuren voor betaald educatief verlof.

Welke wijzigingen zijn er bij een aanvraag voor tussenkomst bij een bedrijfsinterne opengestelde opleiding?

 • Voor alle opleidingen van minder dan 32 uur zijn er geen wijzigingen. De aanvraagtermijn voor tussenkomst vanuit Vormetal in de lesgeverskost blijft behouden op 3 weken. Ook een opleiding van 32 uur of meer die 3 weken vooraf aangevraagd wordt, komt in aanmerking voor tussenkomst in de lesgeverkost.
 • Voor alle opleidingen van 32 uur of meer is de voorafgaande goedkeuring door het paritair comité vereist indien men ook een compensatie in de loonkost van de deelnemers wenst via het stelsel van betaald educatief verlof. Deze aanvraag zal minimaal 2 maanden voor start van de opleiding via Vormetal moeten gebeuren.

Meer informatie omtrent bovenstaande materie vindt u hier terug.

Grootte van de ondersteuning

De tussenkomst in de lesgeverskost bedraagt € 80 per uur.

De tussenkomst wordt beperkt tot het factuurbedrag van de lesgever (excl. btw).

Als de groep niet enkel uit bedienden is samengesteld, wordt de tussenkomst aangepast volgens het aantal bedienden in de groep (bijv. 8 bedienden op een groep van 10: 8/10 van de berekende tussenkomst wordt uitbetaald).

Indien u een bedrijfsinterne training organiseert en u beschikt niet over een pc-lokaal, dan kunt u gratis gebruikmaken van het computerleslokaal van Vormetal O&W-Vlaanderen.  Gelieve evenwel eerst contact op te nemen om na te gaan of het lokaal vrij is op de gewenste data.

Stappenplan

 1. Het bedrijf gaat na of er aan de voorwaarden wordt voldaan, vult het aanvraagformulier "Bedrijfsinterne opleiding" in met vermelding of het om een doelgroep Inom-Bedienden of Risicogroepbedienden gaat en stuurt dit naar:

  Vormetal O&W-Vlaanderen
  AA-Tower
  Technologiepark 122
  9052 Gent / Zwijnaarde

  of per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Het formulier moet minstens 3 weken vóór aanvang van de opleiding bij Vormetal O&W-Vlaanderen toekomen.

  Gaat het om een opleiding van 32 uur of meer en wens je als bedrijf een tussenkomst in het kader van betaald educatief verlof, dan dient de aanvraag minimaal 2 maand vóór start van de opleiding te gebeuren.  Zie ook "Betaald educatief verlof".


 2. Het Programmacomité onderzoekt het dossier en beslist binnen de vijf werkdagen of het in aanmerking komt voor ondersteuning.
 3. Het bedrijf wordt op de hoogte gebracht van die beslissing en ontvangt praktische informatie over de verder te nemen stappen.
 4. Vormetal O&W-Vlaanderen publiceert de opleiding via haar website en kondigt de opleiding via mail aan bij de bedrijven PC 209 uit de sector. De externe inschrijvingen verlopen via Vormetal O&W-Vlaanderen en het bedrijf wordt op de hoogte gebracht van eventuele externe inschrijvingen.
 5. Binnen 1 maand na afloop van de opleiding dient het bedrijf een dossier in met:
  - de excel-lijst (volledig ingevuld) met de deelnemers;
  - een aanwezigheidslijst die zowel door de deelnemer als de lesgever werd ondertekend;
  - evaluatieformulieren ingevuld door de deelnemers;
  - een kopie van de factuur.
 6. Na ontvangst van het volledige dossier krijgt het bedrijf een brief van Vormetal O&W-Vlaanderen met vermelding wanneer de financiële tussenkomst op de rekening van het bedrijf gestort zal worden.