Korting op VDAB-opleidingen

Vormetal O&W-Vlaanderen organiseert in samenwerking met de VDAB op regelmatige basis werkzoekendenprojecten. Omdat Vormetal O&W-Vlaanderen deze projecten voor een deel met sectorale middelen financiert, genereert dit een kredietlijn bij de VDAB. Hierdoor beschikt Vormetal O&W-Vlaanderen over een kredietlijn ter waarde van ongeveer € 25 000.

Het principe van de kredietlijn houdt in dat u als bedrijf behorend tot paritair comité 209 slechts 50 % van de factuur dient te betalen indien u een bediende een opleiding laat volgen bij de VDAB; de overige 50 % wordt in mindering gebracht van de bestaande kredietlijn van Vormetal O&W-Vlaanderen. Voor opleidingen Nederlands voor anderstaligen is er een tussenkomst van 100 % voorzien vanuit de kredietlijn.

U kan kiezen uit het opleidingsaanbod van de VDAB Oost- en West-Vlaanderen. Het dient te gaan om opleidingen die door lesgevers van de VDAB zelf worden gegeven (in eigen beheer).

Wat dient u concreet te doen indien u hierop beroep wil doen:

  1. U doet een aanvraag tot opleiding bij de VDAB en vermeldt daarbij de kredietlijn van Vormetal O&W-Vlaanderen.
  2. De VDAB bespreekt met u uw aanvraag (inhoudelijk en financieel).
  3. De VDAB stuurt onmiddellijk een kopie van deze aanvraag naar Vormetal O&W-Vlaanderen. Vormetal O&W-Vlaanderen keurt deze aanvraag al dan niet goed.
  4. Na goedkeuring door Vormetal O&W-Vlaanderen gaat de VDAB over tot het opmaken van een overeenkomst.
  5. De opleiding kan starten. Na het einde van de opleiding ontvangt u van de VDAB de factuur (50 % van de totale kostprijs).