Korting op VDAB-opleidingen

Vormetal O&W-Vlaanderen organiseert in samenwerking met de VDAB op regelmatige basis werkzoekendenprojecten. Omdat Vormetal O&W-Vlaanderen deze projecten voor een deel met sectorale middelen financiert, genereert dit een kredietlijn bij de VDAB. Hierdoor beschikt Vormetal O&W-Vlaanderen over een kredietlijn.

Wanneer u uw bediende een opleiding laat volgen bij VDAB dan wordt de opleiding voor 50% gefinancierd vanuit de kredietlijn, voor Nederlands voor anderstaligen is dit voor 100%. Het eventuele resterende deel wordt bijgepast vanuit Vormetal. Dus de opleidingen via VDAB zijn gratis voor uw werknemers.

U kan kiezen uit het opleidingsaanbod van de VDAB Oost- en West-Vlaanderen. Het dient te gaan om opleidingen die door lesgevers van de VDAB zelf worden gegeven (in eigen beheer).

Wat dient u concreet te doen indien u hierop beroep wil doen:

  1. U doet een aanvraag tot opleiding bij de VDAB en vermeldt daarbij de kredietlijn van Vormetal O&W-Vlaanderen.
  2. De VDAB bespreekt met u uw aanvraag (inhoudelijk en financieel).
  3. De VDAB stuurt onmiddellijk een kopie van deze aanvraag naar Vormetal O&W-Vlaanderen. Vormetal O&W-Vlaanderen keurt deze aanvraag al dan niet goed.
  4. Na goedkeuring door Vormetal O&W-Vlaanderen gaat de VDAB over tot het opmaken van een overeenkomst.
  5. De opleiding kan starten.