Activiteitenverslag 2017

Op 14 juni 2018 vond de Algemene Vergadering van Vormetal O&W-Vlaanderen plaats waarbij de presentatie gebeurde van het jaaroverzicht van de werking 2016. Hieruit willen wij u een aantal markante cijfers meegeven.

In het open opleidingsaanbod van Vormetal gingen er 223 opleidingen door waaraan 856 bedienden participeerden. In het open opleidingsaanbod worden diverse opleidingen georganiseerd binnen de domeinen: taal, informatica, techniek, persoonlijke en sociale vaardigheden, kwaliteit, veiligheid, milieu, logistiek,... .

Er werden 120 interne (opengestelde) bedrijfsopleidingen georganiseerd met steun van Vormetal waaraan 1030 deelnemers participeerden.

Vormetal O&W-Vlaanderen verleende steun bij 141 dossiers die ingediend werden voor een tussenkomst bij technische opleidingen.

993 deelnemers namen deel aan de live webinars in verschillende domeinen !

En tot slot gebeurde er ook een financiële ondersteuning bij de ontslagbegeleiding van 86 bedienden, dit zowel in het kader van een individueel of een collectief ontslag.

Meer gedetailleerde cijfers kan u hier bekijken.