Doelgroep

Het opleidingsaanbod van Vormetal O&W-Vlaanderen richt zich tot:

  • gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden PC 209;
  • bedienden die behoren tot de risicogroepen.

Met de initiatieven pogen we zoveel mogelijk bedienden uit zowel grote als kleine ondernemingen te bereiken. Dit gebeurt door:

  • de lage kostprijs van de georganiseerde opleidingen (35 euro/dag);
  • het zo goed mogelijk inspelen op de leerbehoeften van deze bedienden.

Om die leerbehoeften te ontdekken, polsen we regelmatig bij de deelnemers en bij de bedrijven. Aan de hand van de evaluaties die na elke cursus worden ingevuld, worden de opleidingen bijgestuurd waar nodig. Bovendien wordt het aanbod zoveel mogelijk aangepast aan de noden die blijken uit de opleidingsvragen van de bedrijven.