Missie

De in het Belgisch Staatsblad verschenen statuten bepalen binnen artikel 3 het doel van Vormetal als volgt:

"De vereniging heeft tot doel: de organisatie, de promotie en de financiering van elke vorm van training of vorming, van technische en niet-technische aard, met het oog op de opleiding, aanpassing, bijscholing, specialisatie of herscholing van de personeelsleden met bediendestatuut uit ondernemingen der metaalverwerkende nijverheid van Oost- en West-Vlaanderen en risicogroepen, om aldus de continuïteit van de tewerkstelling van de bedienden te helpen verzekeren.

Dit houdt onder meer in:

  1. Het zelf organiseren van vormings- en opleidingsactiviteiten.
  2. Het promoten en financieren van dergelijke activiteiten op initiatief van ondernemingen uit de metaalverwerkende nijverheid georganiseerd, zowel binnen als buiten de onderneming.
  3. Het promoten en financieren van deze activiteiten door externe instanties georganiseerd, zowel binnen als buiten de onderneming."

Binnen de Raad van Bestuur van Vormetal wordt bepaald onder welke concrete voorwaarden deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.