Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeverszijde. Het Voorzitterschap en Vice-Voorzitterschap van de Raad van Bestuur wordt waargenomen door een vertegenwoordiger van de werkgevers en de werknemers; dit volgens het principe van jaarlijks wisselend Voorzitterschap.

Voorzitter 

Paul Debooser
Gewestelijk Secretaris
BBTK

    
Vice-Voorzitter

Tom Colpaert
HR Business Partner
Volvo Group Belgium NV

  
Secretaris

Geert Verschraegen
Chief Social Affairs
AGORIA O&W-Vlaanderen

  
Leden

Christel Burke
Secretaris
BBTK

  

Monique Carpay
Director Talent & Organizational Development
BARCO NV

  

Swat Clerinx
Gewestelijk Secretaris
LBC/NVK

  

Carole De Wilde
Bestendig Secretaris
ACLVB

  

Karel Hoorelbeke
Gewestelijk Secretaris
LBC/NVK

  

Goedele Hufkens
Expert Talent & Labourmarket
AGORIA

 
    

Erik Somers
Gewestelijk Secretaris
LBC/NVK

 
    

Elly Van Overloop
HR Manager
NIKO NV

  

Vera Vanoost
HR Manager
TYCO ELECTRONICS BELGIUM EC NV