Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeverszijde. Het Voorzitterschap en Vice-Voorzitterschap van de Raad van Bestuur wordt waargenomen door een vertegenwoordiger van de werkgevers en de werknemers; dit volgens het principe van jaarlijks wisselend Voorzitterschap.

Voorzitter 

Tom Colpaert
HR Business Partner
VOLVO GROUP BELGIUM NV

    
Vice-Voorzitter

Paul Debooser
Gewestelijk Secretaris
BBTK

  
Secretaris

Geert Verschraegen
Senior Expert People & Organisation
AGORIA O&W-Vlaanderen

  
Leden

Christel Burke
Secretaris
BBTK

  

Swat Clerinx
Gewestelijk Secretaris
ACV PULS 

  

Carole De Wilde
Bestendig Secretaris
ACLVB

  

Isabelle De Wulf
Director Talent & Organizational Development
BARCO NV

  

Nancy Demeulenaere
Secretaris
ACV PULS

  

Karel Hoorelbeke
Gewestelijk Secretaris
ACV PULS

 
    

Goedele Hufkens
Expert People & Organisation
AGORIA

 
    

Vera Vanoost
HR Manager
TYCO ELECTRONICS BELGIUM EC NV

  

Els Versluys
HR Business Partner
NIKO NV