Werkingsmiddelen

Om zijn opdracht uit te voeren, beschikt Vormetal O&W-Vlaanderen over bij CAO vastgelegde middelen uit:

  • het Bediendefonds van het Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid (INOM-Bedienden).  INOM-Bedienden int jaarlijks 0,1 % van de loonmassa van gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden met de bedoeling vorming voor deze bedienden te organiseren.  Deze 0,1 % werd forfaitair vastgelegd op 31 euro per bediende.
  • bijdragen Risicogroepen. Hiermee worden enkel initiatieven gerealiseerd voor bedienden die behoren tot de zogenaamde risicogroepen.  Deze bijdrage (0,1 % van de loonmassa van alle bedienden, forfaitair omgezet naar 38 euro per bediende) wordt eveneens geïnd door INOM-Bedienden.